O projekcie

Predictail Sp. z o.o., realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Celem projektu jest wdrożenie na rynek autorskiego, w pełni innowacyjnego systemu predykcji awarii dedykowanego dla urządzeń przemysłowych i maszyn

Tytuł projektu:

Predictail – wdrożenie na rynek innowacyjnego systemu przewidywania awarii dla urządzeń przemysłowych

Beneficjent:

Predictail Sp. z o.o.
Dobrzańskiego 3,
20-262 Lublin, Poland
info@predictail.com
+48796003132
Predictail.com